VAD VI GÖR

.

TJÄNSTER

TIDIGA SKEDEN

Att se potential och möjligheterna till förädling – en oslipad diamant, en obebyggd fastighet, ett behov, en byggnad som behöver förändras. Kreativt idéarbete kan skapa oväntade lösningar. Att tidigt skapa en tydlig målbild är viktigt för fortsatt process. Analys av platsens förutsättningar ger bra vägledning för fortsatt process.

» PLATSANALYS & IDÉSKISS
» FÖRHANDSBESKED
» PLANBESKED
» WORKSHOPS

HUSBYGGNATION

En byggnad ska användas och upplevas under lång lång tid, både interiört och exteriört. Många parametrar ska smältas samman till en funktionell, vacker och hållbar helhet. Att samla förutsättningar, skapa en målbild och tänka efter före är viktiga utgångspunkter i en skissprocess.

» ANALYSER & IDÉSKISSER
» RÅDGIVNING
» BYGGLOVRITNINGER

» PROJEKTERING – BIM

STADSPLANERING

Stadsplanering är konsten att forma kvarter, stadsdelar och städer utifrån idag många gånger komplexa förutsättningar. Slutresultatet ska helst överträffa summan av alla delar och fungera för människor, djur och natur i många många decennier.

» WORKSHOP
» STRUKTURPLANER OCH PLANPROGRAM
» BYGGHERRESTYRDA DETALJPLANER
» PROCESSLEDNING DETALJPLANER
» STADSUTVECKLINGSPROJEKT

» Stadsplanering kan liknas vid konsten att regissera ett 3-dimensionellt pussel av upplevelser, rörelsemönster, lokalisering av funktioner och gestaltning av vackra stadsrum, alltid med människan som utgångspunkt. «