ARKITEKTUR & PLANERING

.

UBIQU är ett innovations- och forskningsdrivet arkitektkontor. Vi driver projekt från stadsplanering, husbyggnation till platsutveckling och inredning. Vi föreläser och driver debatt. Varför? För att vi brinner för att förändra samhället så att det ur både ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gör livet bättre för människor, djur och natur. 

TJÄNSTER

TIDIGA SKEDEN

Att se potential och möjligheterna till förädling – en oslipad diamant, en obebyggd fastighet, ett behov, en byggnad som behöver förändras. Kreativt idéarbete kan skapa oväntade lösningar. Att tidigt skapa en tydlig målbild är viktigt för fortsatt process. Analys av platsens förutsättningar ger bra vägledning för fortsatt process.

HUSBYGGNATION

En byggnad ska användas och upplevas under lång lång tid, både interiört och exteriört. Många parametrar ska smältas samman till en funktionell, vacker och hållbar helhet. Att samla förutsättningar, skapa en målbild och tänka efter före är viktiga utgångspunkter i en skissprocess.

STADSPLANERING

Stadsplanering är konsten att forma kvarter, stadsdelar och städer utifrån idag många gånger komplexa förutsättningar. Slutresultatet ska helst överträffa summan av alla delar och fungera för människor, djur och natur i många många decennier.

I universum existerar ett harmoniskt förhållande som har beskrivits i en talföljd – en matematisk formel för mönster som återkommer överallt i naturen men även används inom arkitektur och konst. Formeln ligger också till grund för vår symbol.

UBIQU TRENDRAPPORT

I vår föränderliga värld händer många spännande, innovativa och viktiga lösningar inom stadsplanering och arkitektur. Vi plockar några godbitar till en trendrapport – vår spaning bakåt och framåt!

NAMNET &  FILOSOFIN

Ubiqu är lika mycket vår arbetsmetod och filosofi som vårt namn. Namnet kommer från latinets ”ubique” – att vara närvarande överallt samtidigt. Vi ser hållbarhet bortom det överanvända ordet och något man adderar till verksamheten. För oss är hållbarhet omninärvarande och genomsyra precis allt vi gör. 

För oss är alla aspekter av hållbarhetsperspektivet lika viktiga – det sociala, det ekologiska och det ekonomiska. Det är därför vi brukar säga att vi inte finns till för att bygga hus och städer, vi finns till för att förändra samhället. Först då blir det på riktigt.

Workshop/Föreläsning

Är du/ni i starten av en idé? Ett blivande projekt? Vad kan vara viktiga utgångspunkter? Hur bygger vi för skönhet, trygghet och trivsel? Vi kan stötta upp i en workshop med inledande inspirationsföreläsning. Allas tankar behövs!