OM

.

» UBIQU är inte bara vårt namn utan också vår filosofi och arbetsmetod. Vi finns inte till för att bygga hus och städer – vi finns till för att förändra miljöer och samhället så att det ur både ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gör livet bättre för både människor, djur och natur. «

HUR VI TÄNKER

UBIQU är vår filosofi och arbetsmetod. Vi finns inte till för att bygga hus och städer, vi finns till för att förändra miljöer och samhället så att de ur både ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv gör livet bättre för människor, djur och natur. Äkta hållbarhet. För att alltid minnas vårt syfte och aldrig kompromissa med vår moraliska ståndpunkt mäter vi alla idéer och utvärderar vi allt vi gör mot dessa tre hållpunkter.

MEDVETANDE

KOGNITION | TÄNKANDE

I allt vi gör utgår vi från verkligheten. Vi drömmer gärna men ritar inte upp utopier som inte är uppnåeliga. Slutresultatet är allt. Därför utgår vi alltid från fakta – vetenskap, data och statistik. Våra lösningar ÄR tillämpad forskning, alltid med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet längst fram i medvetandet.

NÄRVARO

EMOTION | KÄNSLA

Först när vi korskopplat kunnande, data och forskning skapar vi hypoteser om hur vi löser en utmaning. Men det är här är vår riktiga styrka – vår vilja och vårt engagemang att väga hypoteser mot riktiga människor, de som ska bo, arbeta och vara. Det är Ubiqus största unikitet och fördel – vår empatiska förmåga, att kunna känna för och med människor, djur och natur.

DRIV

VOLITION | VILJA

Allt vi gör bygger på medvetande och är grundat i ett emotionellt engagemang. För att det ska få riktning och hålla styrfart är drivet en central del av vår filosofi. Vi har bestämt oss för att alltid våga experimentera. Vi premierar alltid den okonventionella tanken. Vi försöker alltid vara modiga. Modigast. Det betyder också att vi vill leda. Leda debatt och leda förändring. Våga stå för åsikter. Våra åsikter.

I universum och naturen existerar ett harmoniskt förhållande som kan omsättas i en matematisk formel för att beskriva mönster som återkommer om och om igen överallt. Denna formel och talföljd återkommer även i allt från arkitektur till konst. Den ligger också till grund för vår symbol.

NAMNET 

Ubiqu är lika mycket vår arbetsmetod och filosofi som vårt namn. Namnet kommer från latinets ”ubique” – att vara närvarande överallt samtidigt. Vi ser hållbarhet bortom det överanvända ordet och något man adderar till verksamheten. För oss är hållbarhet omninärvarande och genomsyra precis allt vi gör.

För oss är alla aspekter av hållbarhetsperspektivet lika viktiga – det sociala, det ekologiska och det ekonomiska. Det är därför vi brukar säga att vi inte finns till för att bygga hus och städer, vi finns till för att förändra samhället. Först då blir det på riktigt.

» Stadsplanering kan liknas vid konsten att regissera ett 3-dimensionellt pussel av upplevelser, rörelsemönster, lokalisering av funktioner och gestaltning av vackra stadsrum, alltid med människan som utgångspunkt. «